Adresse

Kontorveien 7, 6517 Kristiansund

Epost

schnell@gomabygg.no

Telefon

993 72 308

Jørgen Schnell

Daglig leder

Byggmester og takstmann
Tlf: 99 37 23 08
schnell@gomabygg.no

Martin Høyemsvoll

Prosjektleder

Byggmester og takstmann
Tlf: 98 64 45 23
hoyemsvoll@gomabygg.no

Sjur Martin Tømte Bruseth

Byggeleder/faglig leder

Byggmester
Tlf: 94 89 21 21
bruseth@gomabygg.no